Sorry, no posts matched your criteria.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دعاى امام سجاد علیه السلام در اقرار به گناه

۶ بهمن ۱۳۹۷
43 views
بدون نظر

آموزه‌های دعای دوازدهم صحیفه سجادیه

 • موانع دعا: ۱. نادیده گرفتن فرمان الهی و غفلت از واجبات. ۲. عمل به آنچه خداوند نهی کرده. ۳. کفران نعمت.
 • اگر با حسن ظن، به خدا روی آوریم، به ما تفضل خواهد کرد.
 • اگرچه بنده گناه می‌کند، خدا او را از نعمت بی‌بهره نمی‌کند.
 • در پیشگاه الهی باید اعتراف به لغزش‌ها کرد و از رحمت او ناامید نشد؛ چرا که توبه را راهی برای بازگشت به سوی خودش و اصلاح شخص گنهکار قرار داده است.
 • بنده با گناهی که مرتکب می‌شود، به خودش ظلم می‌کند و حرمت الهی را سبک می‌شمارد.
 • خدا مهربان‌ترین مهربانان و بخشنده‌ترین کسی است که طلب‌کنندگانِ رحمت، نوبت به نوبت آهنگ او کنند؛ عفوش افزون از انتقامش و خشنودی‌اش بیش از خشمش است؛ خدایی که اصلاح تباهکاری مردم را با توبه خواسته و‌ از عمل بندگانش، اگرچه اندک باشد، خشنود می‌شود و کمِ آنان را پاداش فراوان می‌دهد.
 • سه خصلتِ محبوب‌ترین بنده نزد خداوند: در پیشگاه خدا دست از سرکشی و نافرمانی بردارد، از پافشاری بر گناه اجتناب کند و درخواست آمرزش را ادامه دهد.
 • طلب آمرزش در مورد سه اخلاق رذیله: ۱. کِبر و غرور، ۲. اصرار بر گناه، ۳. کوتاهی در اعمال.

 

متن شرح و ترجمه فیض الاسلام بر دعای دوازدهم صحیفه سجادیه

http://www.rohani.ir/fa/ndt/2192/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85–%D8%AF%D8%B9%D8%A7–%D8%A2%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87

دعاى امام سجاد علیه السلام در التجاء و پناه بردن به خداى تعالى

۱ بهمن ۱۳۹۷
49 views
بدون نظر

آموزه‌های دعای دهم صحیفه سجادیه

 • بخشش خداوند از سر فضل و عذابِ او از سر عدل است.
 • امام  از خداوند می‌خواهد با احسان و فضلش با بندگان برخورد کند نه با عدلش.
 • خداوند قبول دعای درماندگان را بر خود واجب کرده و رفع گرفتاری گرفتاران را به ایشان وعده داده‌ است.
 • شبیه‌ترین چیزها به خواسته خداوند و سزاوارترین کار به بزرگواری او، رحمتش بر کسی است که از او رحمت خواهد و به فریاد رسیدن کسی است که به او فریاد آورده است.
 • شیطان آدمی را برای نافرمانی از خداوند سرزنش می‌کند و از سرزنش انسان، شادمان می‌شود.

متن شرح و ترجمه فیض الاسلام بر دعای دهم صحیفه سجادیه

http://www.rohani.ir/fa/ndt/2190/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85–%D8%AF%D8%B9%D8%A7–%D8%A2%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7–%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7–%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84

 

 

 

دعاى امام سجاد علیه السلام در آرزو داشتن به آمرزش و طلب آن

۲۷ دی ۱۳۹۷
54 views
بدون نظر

آموزه‌های دعای نهم صحیفه سجادیه :

 • توبه از گناه، محبوب خداوند و اصرار بر گناه مبغوض اوست.
 • ضررِ در دنیا، بهتر از خسارت در دین است؛ چراکه دنیا زودگذر و دین ماندگار است.
 • نفس آدمی انتخاب‌کننده باطل است، مگر آنکه خداوند توفیقش دهد و پیوسته به بدی فرمان می‌دهد، مگر آنکه پروردگار رحمت آورد.
 • اساس آفرینش انسان بر ضعف و سستی نهاده شده و آغاز او از آبی ناچیز است.

 

متن شرح و ترجمه فیض الاسلام بر دعای نهم صحیفه سجادیه

http://www.rohani.ir/fa/ndt/2189/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D9%85–%D8%AF%D8%B9%D8%A7–%D8%A2%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%B4

دعاى امام سجاد علیه السلام در پناه بردن به خدا از سختی‌ ها و بدى اخلاق و كردارهاى نكوهیده

۲۴ دی ۱۳۹۷
52 views
بدون نظر

آموزه‌های دعای هشتم صحیفه سجادیه

 • سختی‌ها و کارهای ناپسندی که امام در این دعا از آنها به خدا پناه می‌برد:
 1. طغیان حرص و آز
 2. تندی خشم
 3. چیرگی حسد
 4. سستی صبر
 5. کمی قناعت
 6. زیاده‌روی در شهوت
 7. پافشاری در عَصَبیت
 8. پیروی از هوا و هوس
 9. مخالفت با هدایت
 10. خواب غفلت
 11. کوشش بیش از اندازه
 12. انتخاب باطل بر حق
 13. پافشاری بر گناه
 14. کوچک‌شمردن معصیت و بزرگ‌شمردن طاعت
 15. فخر و مباهات با ثروتمندان و تحقیر تهی‌دستان
 16. کوتاهی در حق زیردستان خود
 17. ناسپاسی به آن که به ما خوبی کرده
 18. یاری ستمگر و رهاکردن ستمدیده
 19. آنچه را که حق ما نیست بخواهیم
 20. از آنچه نمی‌دانیم، دم زنیم
 21. نیت خیانت‌ورزیدن به کسی
 22. خودپسندی در کردار
 23. دور و درازکردن آرزوها
 24. زشتی باطن
 25. آلوده‌شدن به اسراف و بلای تنگدستی
 26. سرزنش دشمنان
 27. نیازمندی به همنوعان
 28. مرگ ناگهانی و بدون توشه
 29. حسرت و اندوه بزرگ و مصیبت سترگ
 30. تیره‌بختی و بدفرجامی
 31. ناامیدی از ثواب و فرودآمدن عذاب

 

متن شرح و ترجمه فیض الاسلام بر دعای هشتم صحیفه سجادیه

http://www.rohani.ir/fa/ndt/2188/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85–%D8%AF%D8%B9%D8%A7–%D8%A2%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7

دعاى امام سجاد علیه السلام در مهمّات و سختي ها

۱۸ دی ۱۳۹۷
81 views
بدون نظر

آموزه‌های دعای هفتم صحیفه سجادیه

 • گره هر سختی به دست خدا گشوده می‌شود و دشواری‌ها به لطف او آسان می‌گردد.
 • وسایل زندگی و اسباب حیات به واسطه رحمت الهی فراهم می‌آید و قضا به قدرت او جریان می‌گیرد.
 • همه چیز فقط به خواست و اراده تکوینی خداوند جریان دارد؛ به گونه‌ای که بی‌آنکه فرمان دهد، همه چیز فرمانبرند و بی‌آنکه نهی کند، از کار می‌ایستند.
 • کسی نمی‌تواند از آنچه خداوند انجام می‌دهد، جلوگیری کند و آنچه خداوند انجامش را دشوار می‌کند، کسی نمی‌تواند آسانش کند.
 • آن را که خداوند ذلیل کند، هیچ یاوری نمی‌یابد.

 

متن شرح و ترجمه فیض الاسلام بر دعای هفتم صحیفه سجادیه 

http://www.rohani.ir/fa/ndt/2186/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B4%D9%85–%D8%AF%D8%B9%D8%A7–%D8%A2%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA

 

دلیل قیام در برابر لقب «قائم آل محمد(عج)» چیست؟

۱۷ دی ۱۳۹۷
63 views
بدون نظر

یک کارشناس مهدویت گفت: گاهی گفته شده است که چون حضرت مهدی(ع) پس از ظهور، به حق قیام می کند، ایستادن شیعیان به هنگام شنیدن لفظ “قائم آل محمد” می تواند به این معنا باشد که در واقع یک شیعه آمادگی خود را جهت همراهی در قیام به حقِ حضرت صاحب الزمان(عج)، به امام خود اعلام می کند.

‌حجت الاسلام و المسلمین نصرت الله آیتی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا‌، در رابطه با حکمت و دلیل دعا برای حضرت مهدی(ع) عنوان کرد: دعا برای حضرت حجت(عج) در دو بُعد دعا جهت سلامتی حضرت و فرج امام زمان(ع) بروز و ظهور پیدا می کند که هر دو شکل آن مطلوب و پسندیده است و در روایات و احادیث زیادی به این امر، سفارش شده است.

حکمت دعا برای سلامتی و فرج امام زمان چیست؟

وی تصریح کرد: یک شیعه باید برای سلامتی، موفقیت، حفظ و پیروزی امام حاضر خود، دعا کند و در احادیث بسیاری به شیعیان توصیه شده است که یک مومن و منتظر واقعی، علاوه بر اینکه باید جهت سلامتی و موفقیت امام زمان خود دعا کند، به وسیله این دعا، گشایش در زندگی خودش ایجاد می کند.

این کارشناس مذهبی، در رابطه با دعا جهت ظهور و فرج امام زمان(ع) خاطر نشان کرد: مهم ترین تاثیری که این دعا دارد، تعجیل در ظهور حضرت است؛ به این معنا که خداوند با دعای منتظران و شیعیان، در زمان ظهور حضرت مهدی(ع)، تعجیل می کند.

با دعای شیعیان، در زمان ظهور امام زمان(ع) تعجیل می شود

وی افزود: در زمان بنی اسرائیل، هنگامی که عذاب این قوم، به طول انجامید و مردم آن زمان واقعا مستاصل و درمانده شدند، قوم بنی اسرائیل با دعا، تضرع و انابه به درگاه خداوند خواستند تا حضرت حق در کارشان، گشایش ایجاد کند؛ در قرآن نیز آمده است که خداوند به وسیله این دعا، در گشایش کار آن ها تعجیل کرد و به عبارت ساده‌تر، زمان گشایش کارشان را جلو انداخت. 

آیتی گفت: به شیعیان نیز سفارش شده است که اگر با دعا و انابه به درگاه خداوند، برای فرج حضرت مهدی(ع) که نتیجه آن گشایش کار خود آن هاست، دعا کنند، خداوند متعال همانطور که در گشایش کار قوم بنی اسرائیل‌ تعجیل کرد، در زمان ظهور حضرت مهدی(ع) نیز‌ تعجیل می کند.

تا شیعیان امام خویش را صدا نزنند، فرجی صورت نمی گیرد

این کارشناس مذهبی با اشاره به آیه « إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» که در سوره مبارکه رعد آمده است، تصریح کرد: همانطور که خداوند در این آیه، تاکید کرده است که “سرنوشت قومی تغییر نمی کند، مگر آنکه خودشان سرنوشت خویش را تغییر دهند”، بنابراین اگر شیعیان نیز بخواهند گشایشی در کارشان ایجاد شود و امامشان ظهور کند، باید برای تعجیل در فرج و ظهور آن حضرت، بسیار دعا کنند و این امر‌ یکی دیگر از علل مهم دعا جهت فرج و ظهور حضرت قائم(عج) است.

وی خاطر نشان کرد: زمانی که شیعیان برای فرج و ظهور حضرت مهدی(ع) دعا می کنند، در واقع به این وسیله به خداوند عرض می کنند که چشم به راه امام خویش اند و از شرایط موجود راضی نیستند، بلکه زمانی از شرایط خود احساس رضایت دارند و امورشان سامان می یابد که امام آن ها ظهور کند و جامعه آن ها را مدیریت کند و خداوند نیز هنگامی که تضرع و دعای بندگان خویش را ببیند، دعای آنان را مستجاب کرده و در کارشان گشایش ایجاد می کند.

یک شیعه باید برای سلامتی امام زمان خود‌ دعا کند

آیتی در خصوص یکی دیگر از حکمت های دعا جهت سلامتی امام زمان(عج)، گفت: حضرت مهدی(ع) نیز همچون دیگر انسان ها هستند و باید جهت سلامتی ایشان دعا شود؛ البته که وجود حضرت تا زمان ظهور و پس از پایان دوران امامت ایشان‌ توسط خداوند تضمین شده است؛ اما با این وجود، دعا برای آن حضرت، موضوعیت دارد و یک شیعه باید جهت در امان ماندن حضرت حجت(عج) از بیماری ها دعا کند.

توجه ویژه امام زمان(ع)، به هنگام  مخاطب قرار دادن لقب “قائم آل محمد”

این کارشناس مذهبی در رابطه با علت قیام و ایستادن شیعیان به هنگام شنیدن لقب “قائم آل محمد”، تاکید کرد: در مجامع روایی‌ آمده است که هنگامی که مومنِ منتظر، حضرت مهدی(ع) را با این لفظ صدا می زند و از ایشان یاد می کند، حضرت حجت(عج) در این هنگام‌ به او توجه می کند، بنابراین شایسته است که یک شیعه در چنین شرایطی مقابل حضرت مهدی(ع) قیام کرده و به احترام ایشان بایستد.

وی در رابطه با یکی دیگر از دلایل این قیام، گفت: گاهی گفته شده است که چون حضرت مهدی(ع) پس از ظهور، به حق قیام می کند، ایستادن شیعیان به هنگام شنیدن لفظ “قائم آل محمد” می تواند به این معنا باشد که در واقع یک شیعه آمادگی خود را جهت همراهی در قیام به حقِ حضرت صاحب الزمان(عج)، به امام خود اعلام می کند.

امام رضا(ع) در برابر لقب “قائم آل محمد” قیام می کردند

آیتی تصریح کرد: در روایتی نیز آمده است که اولین بار، حضرت امام رضا(ع) پس از شنیدن لفظ  “قائم آل محمد” و نام مبارک حضرت مهدی(ع) به احترام ایشان‌ ایستاده و دست بر سر نهادند و به امام زمان(ع) سلام دادند و این سنتی که امروز رایج است، می تواند برگرفته از این روایت امام رضا(ع) باشد.

این کارشناس مذهبی با اشاره به مقاله ای از دکتر سلیمیان که در رابطه با علت این امر‌ نوشته شده است، خاطر‌نشان کرد: این پژوهشگر نیز در خصوص حکمت قیام شیعیان پس از شنیدن لقب “قائم آل محمد” تحقیقی انجام داده است که در انتهای این مقاله، نتیجه گیری می شود که آن قسمت از روایت امام رضا(ع)‌ مبنی بر ایستادن ایشان پس از شنیدن لقب “قائم آل محمد”، بعد ها به اصل این روایت افزوده شده است.

وی افزود: البته باید توجه داشت که این دست مقالات و پژوهش ها که در جای خود مطلوب و پسندیده است، نمی‌تواند نشان دهنده این امر باشد که چنین روایتی به طور کلی، از ابتدا وجود نداشته است و به این وسیله حکم داده شود که پس از شنیدن لقب “قائم آل محمد” نیازی به ایستادن و سلام به حضرت مهدی(ع) نیست.

عرض ادب و احترام به ساحت مقدس حضرت مهدی(ع) منطقی و لازم است

آیتی ادامه داد: حتی اگر فرض شود که این قسمت از روایت بعدها به اصل آن اضافه شده است، عرض ادب و ایستادن یک شیعه در برابر نام مبارک حضرت مهدی(ع) را زیر سوال نمی برد؛ به این معنا که اگر چنین چیزی در روایات هم وجود نداشته باشد، ادب اقتضا می کند که یک شیعه پس از شنیدن این لقب و نام مبارک امام زمان(ع)، جهت عرض ادب به محضر امام حاضر خویش‌ قیام کرده، دست بر سر نهاده و به وجود مقدس امام زمان(ع) خود عرض احترام و ادب کند.

این کارشناس مذهبی گفت: ایستادن و قیام در برابر نام مبارک حضرت مهدی(ع) در احکام مراجع برای آن وجوبی در نظر نگرفته شده است، اما این شکل عرض ادب و احترام در برابر امام زمان(عج) که تنها امام حاضر شیعیان بوده و به شیعیان خود عشق می ورزد، کاملا منطقی، لازم و مورد توجه بوده و نباید منسوخ شود.

تشرف به مسجد جمکران‌ به شب چهارشنبه منحصر نیست

وی هم چنین در خصوص ارتباط روز سه شنبه، با زیارت مسجد مقدس جمکران، گفت: اینکه برخی ۴۰ شب چهارشنبه را جهت تشرف به مسجد جمکران نذر کرده و به این مکان مقدس می روند، در هیچ یک از روایات و احادیث شیعه‌ به این شکل ذکر نشده است؛ بلکه تشرف به مسجد مقدس جمکران در هر روز و شبی در طول هفته پسندیده و مطلوب است.

آیتی خاطر‌نشان کرد: البته این نکته لازم به ذکر است که مسجد سهله که منتسب به امام زمان(عج) است، شیعیان عراق در شب چهارشنبه به این مکان مقدس‌ مشرف می شدند و این امر‌ همچون یک رسم دیرینه در آن منطقه رایج شده است، بنابراین از آنجا که مسجد مقدس جمکران در ایران نیز‌ به حضرت مهدی(ع) انتساب دارد، شاید دلیل تشرف به این مکان مقدس در شب چهارشنبه‌ از این سنت دیرینه تاثیر پذیرفته است.

دعاى امام سجاد علیه السلام براى خود و دوستانشان

۱۶ دی ۱۳۹۷
79 views
بدون نظر

آموزه‌های دعای پنجم صحیفه سجادیه

 • امام سجاد(ع) در هر فراز و پیش از هر درخواستی، ابتدا خداوند را با نام و اوصافی متناسب با همان درخواست می‌خواند و بر محمد(ص) و خاندان آن حضرت درود می‌فرستد.
 • فرمانروایی خداوند منتهایی ندارد.
 • گنجینه‌های رحمت الهی فناناپذیرند.
 • در برابر قدر و منزلت الهی هر منزلتی کوچک است.
 • هر خبر نهانی، نزد خداوند آشکار است.
 • بخشش الهی عامل بی‌نیازی از غیر است و پیوستن به خداوند، ترس گسستن از دیگران را از دل می‌زداید.
 • آن را که خداوند حفظ کند، سالم می‌ماند و آن را که هدایت کند، دانا می‌شود.
 • خداوند هر که را یاری دهد، هیچ خوارکننده‌ای قدرت خوارکردن او را ندارد و هر که را ببخشد، هیچ بازدارنده‌ای قدرت کاستن از عطای خداوند را ندارد و هر که را هدایت کند، گمراه‌ساختنِ گمراه‌کنندگان، او را از راه به در نبرد.
 • حضرت در این دعا از خداوند، رحمت، قُرب الهی، ارجمندی نزد او، بخشش، حفظ از غضبش، هدایت و عدم رسوایی طلب می‌کند.

 

متن شرح و ترجمه فیض الاسلام بر دعای پنجم صحیفه سجادیه

http://www.rohani.ir/fa/ndt/2185/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85–%D8%AF%D8%B9%D8%A7–%D8%A2%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7–%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%B4

دعاى امام سجاد علیه السلام هنگام بامداد و شام

۱۶ دی ۱۳۹۷
63 views
بدون نظر

آموزه‌های دعای ششم صحیفه سجادیه

 • خداوند برای شب و روز زمان و حد مشخصی قرار داده و و با این نظمِ دقیق، روزی بندگان و نشو و نمای آنان را تأمین کرده است.
 • خداوند شب را مایه آرامش و آسایش قرار داده است و همین، سبب تجدید نشاط و نیروی انسان و رسیدن به لذت است.
 • خداوند روز را بینایی‌بخش قرار داده تا بندگان در آن به جستجوی فضل حق برخیزند و به رزق و روزی او در دنیا و نفع دائمی آخرت دست یابند.
 • شب و روز و هرآنچه در این دو است، برای آزمایش بندگان است.
 • همه مخلوقات تحت قدرت و تدبیر الهی حرکت می‌کنند و کار خود پیش می‌برند.
 • فرشتگانی هستند که عمل انسان را ثبت می‌کنند.
 • امروز روزی جدید و تازه و بر ما شاهدی حاضر است. اگر خوبی کنیم، ما را سپاس‌گویان ترک می‌کند و اگر بدی کنیم نکوهش‌کنان از ما جدا می‌شود.
 • برای شکر نعمت‌ها و پیروی از سنّت‌ها، دوری از بدعتها، انجام امر به معروف و نهی از منکر، پاسداری از اسلام و دیگر کارهای خیر باید از خداوند توفیق عمل خواست.
 • خداوند رسالتش را بر عهده محمد(ص) گذاشت و آن حضرت آن را به‌خوبی به انجام رساند و او را به خیرخواهی امّتش فرمان داد، پس او برای آنان خیرخواهی کرد.
 • خدایی جز خداوند متعال نیست. او برپا دارنده عدل، عادل در حکم، مهربان با بندگان، دارنده سراسر جهان هستی و رحیم بر تمامی خلق، بخشاینده گناه سترگ و مهربان‌تر از هر مهربانی است.

 

متن شرح و ترجمه فیض الاسلام بر دعای ششم صحیفه سجادیه

http://www.rohani.ir/fa/ndt/2186/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B4%D9%85–%D8%AF%D8%B9%D8%A7–%D8%A2%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%85

درود امام سجاد علیه السلام بر کسانی که به پیغمبران ایمان آورده اند

۱۳ دی ۱۳۹۷
81 views
بدون نظر

آموزه‌های دعای چهارم صحیفه سجادیه

 

 • پیامبران چراغ راه، رهبران هدایت و جلودارانِ اهل تقوایند.
 • اصحاب پیامبر اسلام، محمد(ص)، شرط همراهی را پاس داشتند… و در راه اعلای کلمه‌اش از همسران و فرزندان خود دوری جستند و با پدران و فرزندان خود برای برقراری نبوّتش نبرد کردند و به برکت وجود او در آن نبردها پیروز شدند.
 • یاران آن حضرت وقتی دل به او بستند، قبائل و عشایرشان از آنان دوری جستند و زمانی که در سایه قرابت او آرمیدند، دودمان آنان پیوند قرابت گسیختند.
 • درود بر تابعین پیامبر(ص) ـ امروزیان و کسانی که تا روز قیامت می‌آیند ـ و همسران و فرزندانشان.
 • درود خداوند انسان را از گناه و کید شیطان و گرفتاری‌ها و بدبینی به مال مردم باز می‌دارد و او را توفیق عمل و اعتقاد نیکو می‌دهد، به گونه‌ای که فقط به خدا چشم‌داشت دارد.
 • درود خداوند انسان را خائف از خدا و مشتاق و امیدوار به او و بی‌اعتنا به دنیا و آماده برای آخرت می‌کند.
 • درود خداوند جان‌کندن را بر انسان آسان می‌کند و از فتنه‌ها و محنت‌ها در امان و از سختی و صدمه آتش دوزخ و طول خلود در آن معاف می‌دارد.
 • جایگاه اهل تقوا، مقام امن و امان است.

 

متن شرح و ترجمه فیض الاسلام بر دعای چهارم صحیفه سجادیه

http://www.rohani.ir/fa/ndt/2184/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85–%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%83%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%83%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%8A%D8%BA%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1

درود امام سجاد علیه السلام بر نگاه دارندگان عرش

۸ دی ۱۳۹۷
73 views
بدون نظر

آموزه‌های دعای سوم صحیفه سجادیه

 •  
 • فرشتگان حاملان عرش از تسبیح و تقدیس خداوند سست و ملول نمی‌شوند و از عبادت خداوند وا نمی‌‏مانند و در اجرای فرمان او کوتاهی نمی‌کنند.
 • اسرافیل صاحب صور است و با دمیدن در آن، مردگان زنده می‌شوند.
 • میکائیل از دیگر فرشتگان است که از اطاعت الهی، مکانی رفیع نزد خداوند دارد.
 • روح و جبرئیل که امین وحی است، از فرشتگان مقرب الهی‌اند.
 • فرشتگان شهوت و غفلت ندارند و از عظمت خدا، سرهاشان و نگاهشان به پایین است.
 • فرشتگان چون دوزخ را بر گنهکاران، خروشان ببینند، می‌‏گویند:‌ای خدای منزه و پاکیزه، ما تو را چنان‌که سزاوار توست عبادت نکردیم.
 • فرشتگانی هستند که رابط غیب و پیامبران‌اند.
 • از دیگر فرشتگان: خزانه‌داران باران، حرکت‌دهندگان ابر، بدرغه‌کنندگان دانه‌های برف و تگرگ و قطرات باران، خزانه‌داران باد، فرشتگان کوه‌ها که آنها را حفظ می‌کنند، فرشتگانی که خداوند وزن آب‌ها و اندازه باران‌های سیل‌آسا و رگبارهای متراکم را به آنان آموخته‌ و فرشتگانی که به‏ سوی اهل زمین گسیل می‏‌شوند و گرفتاری ناخوشایند و گشایش خوشایند برای آنان می‏‌آورند.
 • فرشتگانی هستند که حافظ عمل مردم و نویسنده آن‌اند.
 • از دیگر فرشتگان: فرشته مرگ و یارانش، نکیر و منکر، رومان که آزمایش‌کننده مردگان در گور است، طواف‌کنندگان بیت‏ المعمور، مالک و خازنان دوزخ، رضوان و خدمتگزاران بهشت.
 • در روز قیامت، دو فرشته انسان را همراهی می‌کنند یکی که انسان را می‌راند (سائق) و دیگری که گواه است (شهید)
 • درودفرستادن بر فرشتگان، بر بزرگواری (کرامت) و طهارتشان می‌افزاید.

 

متن شرح و ترجمه فیض الاسلام بر دعای سوم صحیفه سجادیه

http://www.rohani.ir/fa/ndt/2183/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85–%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87–%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86–%D8%B9%D8%B1%D8%B4